Llarga Estada

Servei que ofereix una atenció continuada a persones amb malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i/o complexitat que no poden ser ateses en el seu domicili habitual.

Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línia assistencial son aquells en que el pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu superior a 45 dies.

Els objectius terapèutics són el manteniment funcional, el control de símptomes, la millora de la qualitat de vida i estabilització de les patologies, assistència a cures complexes i orientació de recursos a l’alta i retorn a domicili.

S’hi ofereix una atenció geriàtrica, de cura i manteniment de la persona des d’un punt de vista funcional, donant suport al pacient i a la seva familia.

Es duu a terme el tractament rehabilitador, de cures de manteniment i prevenció de complicacions, i suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació de la persona malalta. Inclou l’atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre transtorn cognitiu de tipus crònic.