Serveis d’internament

Espais assistencials dotats d’estructura i personal necessari per a l’atenció continuada de persones amb malalties o processos aguts o crònics que presenten diferents nivells de dependència funcional i diversos graus de complexitat clínica i que no poden ser ateses temporalment al seu domicili.

Tenim la responsabilitat d’oferir, amb rigor i qualitat, serveis assistencials socials i sanitaris dirigits a persones que pateixen situacions de dificultat, risc social i/o sanitari i de de vulnerabilitat, incloent persones que pateixen un deteriorament cognitiu en fase moderada o avançada i que necessiten un control de símptomes i ajustament terapèutic.

Tot i que la majoria dels usuaris són persones grans, en qualsevol edat i en qualsevol moment, és possible que algú pugui tenir necessitats especials o un problema de salut complex que precisi un ingrés sociosanitari.

Centre Hospitalari d’Atenció Intermèdia Núm..H08001188

Línia Assistencial: Atenció Sociosanitària. Unitat proveïdora 00608