Centre de Dia

Aquest servei diürn d’acolliment residencial s’adreça a persones de 65 anys i més en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Constitueix una alternativa a l’internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.

Servei diürn que s’adreça a persones grans que viuen a casa seva, però que necessiten ajuda o supervisió durant el dia, sovint perque les families treballen i no se’n poden fer càrrec totes les hores del dia o bé perque viuen sols al seu domicili. El centre de dia ofereix diferents activitats de manteniment de capacitats físiques i cognitives als usuaris i atén totes les necessitats de la persona durant la seva estada.

L’ objectiu és complementar l’atenció pròpia de l’entorn familiar i afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans depenents.