Historia

A finals de l’any 1917, arrel de l’epidèmia de grip, l’anomenada grip espanyola, causant de nombroses morts arreu de tot el mon neix una iniciativa a Vilassar de Mar per atendre els malalts del poble. En un inici s’habilita l’Escola Nàutica com a Hospital provisional aïllant i donant atenció sanitària als malalts de la grip com a mesura provisional.

Maria Vidal i Casacuberta i el seu marit Lluís Jover i Castells, membres de la burgesia catalana amb casa a Vilassar de Mar, sensibilitzats amb els difícils moments que es vivia al poble i amb la manca de recursos sanitaris, decideixen construir un hospital per la vila amb l’objectiu d’atendre els malalts que no poguessin ser atesos en el domicili. Aquest hospital fou encarregat a l’arquitecte Agustí Domingo i Verdaguer.

Avui l’edifici del Casal de Curació és catalogat patrimoni arquitectònic català amb 100 anys d’història.

El 10 de gener de 1919, a proposta de la donant, Maria Vidal i d’acord amb l’Ajuntament es va crear la primera junta de Patronat, fent-se responsables de l’entitat i constituint la FUNDACIÓ CASAL DE CURACIÓ.

L’11 de juliol de 1920 la Sra. Maria Vidal cedeix les instal·lacions i terrenys a la Fundació inaugurant el 8 d’agost el nou hospital, l’actual Casal de Curació, amb l’assistència del President de la Mancomunitat de Catalunya el Sr. Josep Puig i Cadafalch, així com les autoritats municipals del moment.

Des dels seus orígens fins el 1987 el Casal de Curació s’esdevé l’hospital del poble, amb una curada atenció social i sanitària segons les necessitats de la població. Les dècades dels anys seixanta, setanta i part dels vuitanta van ser un punt de referència de la pròpia població i de les poblacions veïnes com a hospital, tan amb ginecologia, com petita cirurgia, a la vegada que atenia a persones grans necessitades, socialment i sanitàriament (sempre amb col·laboració amb l’ajuntament i el Departament de Sanitat), i respectant la missió definida en els seus estatuts.

Un fet rellevant que fa donar un gir a l’activitat del Casal de Curació:
L’any 1986 el Servei Català de la Salut va crear el programa “Vida als Anys”, com a conseqüència del increment de població de gent gran amb llarga malaltia i la tendència a l’alça d’aquest col·lectiu amb l’augment de l’esperança de vida de les persones.

El 1987 el Casal de Curació passa a concertar amb el Servei Català de la Salut i s’esdevé hospital sociosanitari, adaptant-se al nou servei, i ampliant l’oferta als malalts de la comarca.

Per poder oferir el servei sociosanitari calia remodelar considerablement la seva estructura, per adequar-se a la normativa vigent i poder accedir a una més amplia concertació, millorant el seu finançament, sense oblidar en cap moment el seu caràcter i finalitat.

Les obres de remodelació van ser possibles gràcies a les subvencions de millora d’estructures i equipaments concedides pel Servei Català de la Salut i per la venda d’una part dels terrenys del Casal de Curació a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la construcció del CENTRE ASSISTENCIAL PRIMARIA.

Amb la remodelació del Casal de Curació, s’inauguren annexes nous com el d’Hospital de Dia i la sala de rehabilitació, entre d’altres dependències.

Avui el Casal de Curació