Qui som

Som una Fundació privada sense ànim de lucre, classificada com a Beneficència Particular, de caràcter assistencial amb més de 100 anys d’història, fruit d’una iniciativa a Vilassar de Mar de la família Vidal i Jové per atendre els malalts del poble.

El seu legítim representant és el Patronat.

Fundació inscrita al registre de Fundacions de la GENERALITAT DE CATALUNYA, amb número de protocol 295.

I està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, actualment acollida a la nova llei 49/2002 de 23 de Desembre de “Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

Objecte del fi fundacional:

·  Seran beneficiaris del Casal de Curació tota persona que requereixi de l’atenció sociosanitària derivada del Servei Català de la Salut.

·  Principalment s’atendran les persones que pertanyen a la població comarcal del Maresme Sud. 

·  L’elecció dels beneficiaris es portarà a terme per criteris mèdics  i sempre  d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació.

·  L’assistència als malalts ingressats al centre es prestarà pels facultatius del quadre mèdic i el personal sanitari del centre.

·  El Patronat, sempre que ho cregui oportú, podrà establir convenis amb diverses institucions o Ens, per a l’ingrés de malalts en aquest centre.