Missió, Visió, Valors i Creences

Missió

La Fundació Casal de Curació té com a finalitat fundacional assistir als malalts que hi estiguin acollits a través de tots els mitjans dels quals disposi la ciència mèdica i la caritat cristiana, sempre d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació.

Visió

Aconseguir una atenció fortament orientada a la persona i al seu entorn familiar més proper, desplegant un pla de qualitat que permeti aconseguir l’excel·lència en la cura de les persones.

Crear un equip humà altament qualificat i implicat en el procés d’atenció a la persona.

Volem ser una organització sanitària econòmicament sostenible, amb una atenció professional, humana i responsable per als habitants del Maresme pel que fa a l’atenció sociosanitària, hospitalització Intermèdia.

Valors

 • Humanitat dels professionals, principi actiu de l’empresa.
 • Equitat en la prestació de serveis, garantint una atenció adequada a les necessitats de l’usuari independentment dels recurs assistencial que ocupi.
 • Imparcialitat en el tracte i el respecte dels valors individuals i espirituals de les persones.
 • Respecte cap a les persones que atenem, el seu entorn familiar i social, i cap als professionals que integren la organització.
 • Treball en equip.
 • Transparència i comunicació com a eix d’una atenció responsable.
 • Generositat.

Creences

 • Creença en la dignitat humana, respectant la vida i la mort digna.
 • La persona, com a centre de la nostra atenció.
 • Millora contínua, l’adaptació al canvi i l’eficiència en la prestació de serveis.
 • Implicació, participació i compromís dels professionals amb els objectius institucionals.