Estructura i recursos

Assistencials:

 • Servei Mèdic 24h: amb presència física o localitzable
 • Servei d’Infermeria 24hores presencials: diplomats d’infermeria (DUE) i auxiliars d’infermeria (TCAI)
 • Servei de Rehabilitació: fisioteràpia i teràpia ocupacional
 • Treball Social
 • Atenció Psicològica
 • Serveis assistencials complementaris

Complementaris:

 • Espai exterior ajardinat
 • Podologia
 • Servei Religiós
 • Perruqueria
 • Servei de voluntariat

No Assistencials:

 • Servei de cuina propi
 • Servei de neteja propi
 • Servei de bogaderia