Patronat

De la Junta de Patronat formen part com a President l’Alcalde del Municipi, com a Vice-president el rector de la Parròquia, i representants de la família fundadora com a membres nats, la resta de membres del Patronat (secretari, tresorer, comptador i vice-secretari i vocals) son persones representatives d’entitats del poble o vinculades a la població de Vilassar de Mar.

President Damià del Clot i Trias
Vicepresident Juan Pablo Calvo Calvo
Secretari Jordi Tapias i Tolrà
Vicesecretari Enric Tusell i Prats
Tresorer Joan Budó i Pont
Comptador Raimond Porta i Carrau
Vocal Bernat Carrau i Lloveras
Vocal Josep Gaya i Freixas
Vocal nat Jordi Jover i Berenguer
Vocal Amalia Rubio i Sabatés
Vocal Enric Tusell i Prats
Vocal Joan Vives i Serra
Vocal (Director Mèdic) Ramon Torres i Lluelles