Voluntariat

El Voluntariat representa un gran ajut i un exemple de solidaritat i responsabilitat amb els usuaris del centre.

Importància de la persona i el seu benestar:
La humanització implica centrar-se no només en la malaltia, sinó en la persona, el seu benestar i la seva dignitat. I en aquests 3 aspectes té molt a oferir el nostre voluntariat.

L’ajuda del voluntariat dona vida al Casal i als pacients. Noves cares, més companyia, més atencions i un suport als professionals…

Les activitats que conformen el Programa de Voluntariat del Casal de Curació es recullen en 2 projectes validats per l’equip sanitari i el Patronat de la Fundació. Tots ells amb la finalitat de millorar l’atenció i benestar de les persones ingressades

Programes:

Voluntari d’acompanyament al pacient

Descripció i finalitat: Activitat centrada en l’acompanyament del pacient i suport a pal·liar les seves necessitats, acompanyament en passejos al jardí o terrassa, acompanyament en activitats manuals, lectura, suport en el menjador donant els àpats a les persones amb dificultats de mobilitat. Ajuda als auxiliars en la mobilitat del pacient i qualsevol activitat que contribueixi a la millora de la qualitat de vida del pacient. I molt important la part més emocional: l’acompanyament de la persona.

Beneficiaris del projecte: els pacients ingressats en el centre Casal de Curació així com els de Hospital de dia i Centre de dia.

Procediment i normativa: Els voluntaris que participin en aquest projecte, seran gestionats directament per l’equip d’infermeria.

La incorporació d’aquests voluntaris respondrà a dues vies:

✓ Convocatòria per part de l’entitat davant d’una necessitat puntual
✓ Per captació a través de les sol·licituds rebudes

Aquest voluntariat no requereix cap tipus de formació i estarà obert a qualsevol persona amb vocació d’ajuda i altruisme.

Voluntari professional sanitari i administratiu:

Descripció i finalitat:
Activitats de voluntariat desenvolupades per persones amb formació en l’àrea sanitària o administrativa (metges, infermeres, auxiliars infermeria, administració…).

Beneficiaris del projecte:
Els pacients ingressats en el centre Casal de Curació així com els usuaris d’hospital de dia o Centre de dia.

Qui pot ser voluntari professional?: metges, infermeres, auxiliars d’infermeria i administratius.

Procediment i normativa: Els professionals sanitaris que participin en aquest projecte, seran gestionats directament per la coordinadora d’infermeria i la direcció mèdica. Els professionals administratius i no de l’àmbit sanitari seran gestionats directament per el gerent del Centre o Director de RRHH.

La incorporació d’aquests voluntaris respondrà a dues vies:

✓ Convocatòria per part de l’entitat davant d’una necessitat puntual.
✓ Valoració d’oferiments de persones professionals de l’àrea sanitària o administrativa.

La selecció de les persones voluntàries que vulguin participar d’aquest projecte serà a càrrec de la Direcció sanitària del Casal de Curació, atenent a criteris curriculars, perfil, idoneïtat, vocació d’ajuda i altruisme.

S’ emet certificat un cop finalitzat el voluntariat i reconeixement del mateix.